RSS

Архиве категорија: Вести

Рад школске библиотеке од 1. септембра 2020.

biblioteka

Како су сви запослени у школи у обавези да спроводе прописанe превентивне мере у циљу спречавања појаве заразне болести Ковид-19 и њеног ширења, школска библиотека ће у школску 2020-2021. годину ући уводећи измене у организацији рада са корисницима библиотеке, поштујући нова правила понашања у школи.

Септембар месец јe предвиђен за враћање позајмљених књига, јер од марта месеца, увођења ванредног стања и одвијања наставе на даљину, ученици и остали корисници библиотеке нису били у могућности да у школу врате позајмљене књиге. 

Поштовање превентивних мера и препорука да се избегавају блиски непосредни контакти, а имајући у виду и саме просторне специфичности школске библиотеке, налажу да враћање позајмљених књига буде организовано на начин који ће примарно бити здравствено безбедан. Ученици ће позајмљене књиге моћи да оставe у посебно означене кутије, које ће се налазити у школском холу, као и у ходнику испред улаза у библиотеку. Књигe ћe потом бити раздужeнe на основу библиотeчкe eвидeнцијe о издатим књигама, односно на основу инвeнтарних бројeва, под којима су завeдeнe и издатe.

Уколико сe укажe потрeба да учeници из библиотeкe вeћ у току сeптeмбра позајмe школску лeктиру, то ћe сe организовати у договору са учитeљима и наставницама српског јeзика, бeз масовног доласка учeника у библиотeку.

Школска библиотека ће рeдовно позајмљивање књига организовати од октобра месеца и то наручивањем (одрeђeних књига или књига прeпоручeних од странe школског библиотeкара) дан раније путем имејла biblioteka.oszarko@gmail.com или броја телефона 062 8867740 – сваког радног дана од 8.00 до 14.00.

У међувремену, дружићемо се ”онлајн”, како то тренутна ситуација захтева, уз обећање да ћете занимљиве садржаје и препоруке редовно моћи да пратите на блогу библиотеке Библиотека ОШ Жарко Зрењанин – Зрењанин, као и на Фејсбук страници Библиотека школе „Жарко Зрењанин“ Зрењанин

Школски библиотекар Мирјана Радовановић

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 31. августа 2020. инч Вести

 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПРАВА ДЕТЕТА – 20. НОВЕМБАР

Народна мудрост каже: „На младима свет остаје“, а да би ти млади израсли у способне и одговорне чланове друштва, један од најважнијих услова је да имају срећно и безбрижно детињство.

У данашње време у читавом свету млади су суочени са насиљем на улици, навођењем на употребу дроге, искоришћавањем и злостављањем, дискриминацијом по основу пола, вере, нације или социјалног статуса, присиљени су да раде у тешким условима да би преживели… Милиони деце никада не завршавају школу. Глад и потхрањеност представљају велики проблем. Још увек се у појединим деловима света умире од болести које су у другим искорењене…

Због свега тога, потребно је да се деца широм света упознају са својим правима, да их разумеју и да науче да препознају ситуације које указују да су та права ускраћена, њима или неком другом детету.

20. новембар као Дан права детета обележава се од 1959. године, када су Уједињене нације усвојиле Декларацију о правима детета.

Генерална скупштина Уједињених нација усвојила је 1948. године најпре Универзалну декларацију о људским правима. Овај, први међународни документ те врсте, подразумевао је и права детета. Али, убрзо је широм света дошло до сагласности да посебне потребе детета изискују и посебну пажњу. Тако су Уједињене нације 1959. године усвојиле Декларацију о правима детета, која се састојала од 10 посебних права.

Декларација или изјава је такав документ који нема законско, правно дејство, већ представља само моралну обавезу. За разлику од ње, конвенција је једна врста закона, то је уговор који правно обавезује онога који му приступи, по правилу потписом или „ратификацијом“.

Године 1978. пољска влада је поднела предлог нацрта Конвенције о правима детета Комисији за људска права УН. Током следеће, 1979. Међународне године детета, земље широм света достављале су примедбе и давале предлоге како усавршити нацрт Конвенције. Процес преговарања и израде коначног текста трајао је пуних 10 година.

Коначно, 20. новембра 1989. године, Конвенција је довршена и усвојена на Генералној скупштини УН. До 1999. године Конвенцији је приступило 191 од 193 земље света.

Конвенција о правима детета је уговор Уједињених нација који прецизира која све права припадају деци. Она поставља основне стандарде за добробит деце на различитим стадијумима њиховог развоја. Државе које потпишу (ратификују) Конвенцију постају замље чланице тог уговора и прихватају обавезу да буду законски одговорне за њену примену. Оне о томе шаљу редовне извештаје Комитету за права детета.

Конвенција о правима детета је први универзални закон који на једном месту и целовито дефинише сва важна права детета. Конвенција садржи 54 члана, који одређују поједине врсте права. Можемо их поделити у 4 групе права:

– ПРАВА НА ОПСТАНАК обухватају право на живот и право на задовољавање основних, егзистенцијалних потреба, као што су: исхрана, кров над главом, адекватан животни стандард, медицинска нега…

– ПРАВА НА РАЗВОЈ укључују све оне ствари које су нужне за нормалан и потпун развој свих потенцијала детета: право на образовање, игру, слободно време, слободу мишљења, изражавања…

– ЗАШТИТНА ПРАВА траже да деца буду заштићена од свих облика злоупотребе, занемаривања и злостављања…

– ПАРТИЦИПАТИВНА ПРАВА дају деци могућност да буду активни учесници у животу своје заједнице. Она укључују право на слободно изражавање сопственог мишљења и на учешће у одлучивању о стварима које их се непосредно тичу…

Права се ради прегледа могу сажети  у 10 тачака:

  1. Сва деца и млади имају иста права. Ниједно дете не сме бити оштећено због свог пола, боје коже,  језика или религије.
  2. Деца и млади имају право на највећу могућу меру здравља као и здравствне превентиве и медицинске бриге.
  3. Деца и млади имају право на бесплатно основно образовање. Осим тога им се мора обезбедити посета и школама које би их могле даље образовати.
  4. Деца и млади имају право на одмор, слободно време, игру и учешће у културним и уметничким манифестацијама.
  5. Деца и млади имају право да се информишу, да слободно кажу своје мишљење и да буду саслушани.
  6. Деца и млади имају право на добар одгој. Њихови родитељи или васпитачи не смеју примењивати силу и злоупотребу, злостављање је забрањено.
  7. Деца и млади имају право да у рату и бекству приме посебну помоћ и заштиту.
  8. Деца и млади имају право на заштиту од рада којим би били искориштени и од сексуалног злостављања.
  9. Деца и млади имају право да живе са својим родитељима и да имају контакт са оба родитеља уколико они живе раздвојено.
  10. Деца и млади инвалиди, имају право на посебну подршку и унапређење као и на активно учешће у друштвеном животу.

Извор: ТО ЈЕ ПРАВО : практичан водич за учење о Дечјим правима – Сузан Фонтејн

 
Коментари су искључени на МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПРАВА ДЕТЕТА – 20. НОВЕМБАР

Објављено од стране на 19. новембра 2019. инч Вести

 

Резултати акције „Месец књиге у Жарку“

Ове јесени Ученички парламент наше школе прогласио је октобар месец – месецом књиге. Том приликом организована је акција са циљем прикупљања књига за школску библиотеку. Последњег дана октобра закључили смо акцију и међуодељенско такмичење.

Месец књиге - плакат

Одзив ученика био је изненађујуће добар, тако да је број књига и сликовница које смо сакупили далеко превазишао очекивања. Укупно је сакупљено 912 јединица, од тога: 173 сликовнице, 352 лектире, 164 књиге за децу и 223 књиге за одрасле.

Knjige 001

Међу одељењима млађих разреда похвалићемо одељења: IV 2 – сакупили 91 књигу, II 2 – сакупили 92 књиге и III 4 – са 120 књига.

Међу одељењима старијих разреда посебно вредни су били ученици V 2 – поклонили 71 књигу, V 1 – са 76 књига и као „нај-одељењу“ у овој акцији посебну захвалност дугујемо одељењу VI 2 и њиховом разредном старешини Дарку Радлинском. Они су нам укупно донели 172 књиге.

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 4. новембра 2014. инч Вести

 

Светски дан поезије – 21. март

Светски дан поезије, 21. март, установљен је од стране међународне организације УНЕСКО (која се бави образовањем, науком и културом), 1999. године, с циљем да се промовише читање, писање, објављивање и проучавање поезије широм света. У Србији је тај дан већ две године касније – 2001. први пут обележен.

world_poetry_day

Поезија је део књижевности, најчешће је препознајемо по томе што је написана у стиховима. Другачије се назива песништво, а књижевно дело које је састављено од стихова назива се песма. Песник или песникиња је особа која смишља песме.

Песници постоје од када постоји цивилизација, чак пре него што је и само писање измишљено. У почетку су се песме смишљале и преносиле усмено, а много касније су почеле и да се записују.

Данас постоји поезија за децу и поезија за одрасле. Постоје лирске песме, које говоре о осећањима и постоје епске песме, које описују људе и догађаје. Међу песмама, једног дана ћете разликовати: описне, родољубиве, љубавне песме, химне, успаванке, шаљиве песме, баладе, поеме, …

Смишљање песме је једна од људских вештина која захтева добро познавање језика на коме се песма испева, велики таленат и надахнуће. Песници успевају да са мало речи пренесу велика осећања.

Зато, размислите о томе да се окушате у писању песама за предстојећу Песничку штафету.

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 21. марта 2013. инч Вести

 

Национални дан књиге

Далеке 1832. године, пoлитичaр, диплoмaтa, устaвoписaц и кнeжeв сeкрeтaр Димитриje Дaвидoвић, упутиo je 15. фeбруaрa пo стaрoм, a 28. фeбруaрa пo нoвoм кaлeндaру, писмo кнeзу Mилoшу o урeђeњу Библиoтeкe. Oвaj дaн прославља се као Дaн Нaрoднe библиoтeкe Србиje.

Крajeм прeтхoднe гoдинe, Нaрoднa библиoтeкa Србиje упутилa je Влaди Рeпубликe Србиje инициjaтиву дa сe дaн oснивaњa нaциoнaлнe библиoтeкe прoглaси зa Нaциoнaлни дaн књигe.

Национални дан књиге

Дакле, први пут oвe гoдинe тaj дaн бићe oбeлeжeн у читaвoj зeмљи. Том приликом широм Србије биће организовани бројни програми, изложбе, промоције и манифестације.

„Циљ свих aктивнoсти jeстe дa сe дa дoдaтни импулс култури читaњa и тaкo aфирмишe књигa кao нeзaoбилaзни сeгмeнт нaшeг oбрaзoвaњa, културe и инфoрмисaнoсти, a библиoтeкe кao бaзичнe устaнoвe културe.“

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 28. фебруара 2013. инч Вести

 

Радно време у току зимског распуста

Уколико сте поседњих дана првог полугодишта заборавили да узмете потребну лектиру или вам затреба нека друга интересантна књига, можете и у току распуста посетити школску библиотеку у следећим терминима:

– од понедељка 24. децембра до петка 28. децембра и

– од уторка 8. јануара до петка 11. јануара

Библиотека ће бити отворена за кориснике од 9 до 12 сати.

1

Након распуста, редовно радно време почиње 15. јануара, првог дана другог полугодишта.

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 26. децембра 2012. инч Вести

 

На промоцији нове књиге Роберта Такарича

У оквиру обележавања Дечје недеље, у организацији школске библиотеке зрењанинске основне школе „Соња Маринковић“, у среду 3. октобра 2012. одржана је промоција најновије књиге Роберта Такарича „Рекла је да у мојој глави чује гитаре и бубњеве“

Након више од две године од последњег „дружења са писцем у најбољим годинама“ зрењанински основци поново су имали прилику да чују и виде нашег суграђанина Роберта Такарича и да се упознају са његовом новом књигом.

Књига „Рекла је да у мојој глави чује гитаре и бубњеве“, инспирисана је музиком Кикија Лесендрића и групе Пилоти. Зато је у наслову књиге наслов њихове познате песме и, како аутор на корицама наводи, „у њој се од прве до последње странице слуша Пилотска музика“. Књига иначе представља „тајну свеску једне Зорице“, односно њен дневник, у коме је испричана прича о њеном пријатељству са Марином и њихове догодовштине.

У свом познатом стилу писца глумца, аутор је читао одломке из нове књиге, али и старијих: “Пола девојчица пола птица певачица“, „Шест и по најгорих мувања од постанка света“, „Девојчице су јачи пол“… Присутнима осмеси нису силазили с усана током читавог дружења. Забаван и надасве духовит, Роберт Такарич пре свега уме са децом, уме да их анимира у личном контакту, као што уме да привуче и задржи њихову пажњу својим књигама.

Промоцији су присуствовали школски библиотекари, наставници и ученици зрењанинских школа „Соња Маринковић“, „Жарко Зрењанин“, „Доситеј Обрадовић“, као и „Бранко Радичевић“ из Ченте. Библиотеке ових школа од данас су богатије за по неколико наслова, једног од најтиражнијих писаца за децу у Србији и добитника награде „Доситејево перо“.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

 
1 коментар

Објављено од стране на 3. октобра 2012. инч Вести

 

Да ли сте већ посетили „Клик до знања“?

Да ли сте већ посетили Клик до знања – образовни портал намењен наставницима школа у Србији, који је „осмишљен са циљем да осавремени образовно-васпитни процес у нашим школама и буде место окупљања свих љубитеља информационих технологија“?

Уколико још увек нисте чули за ово корисно веб место, напоменућемо да је плод рада тридесетак иновативних и вредних наставника из целе Србије, који су заједничким залагањем осмислили и  реализовали први српски Интернет-каталог линкова, намењен пре свега наставницима, стручним сарадницима, али и свима којима је образовање важно.

Идеја за овај портал настала је у знак сећања на Горана Стојковића, прерано преминулог колегу наставника из Ниша, који је несебично делио своје знање и помагао српским наставницима. На овом месту, на адреси http://www.klikdoznanja.edu.rs/ можете пронаћи мноштво линкова корисних за ваш рад, за појединачне предмете, разврстаних по областима: разредна настава, природне науке, друштвене науке, техничке науке, уметности, спортови… Затим ту су линкови помоћу којих ћете наћи одговоре на сва питања везана за правну регулативу: законе, правилнике, планове и програме, стандарде и сл. Један део сајта посвећен је благодетима дигиталног доба, упућује вас на корисна места за електронско учење, предлаже добре блогове, форуме, корисне програме… Има по нешто и за све оне који траже теме из психологије, педагогије, андрагогије, реформисане школе…

На крају, за све школске библиотекаре, као и оне који се у свом раду ослањају на помоћ школских библиотекара, ту је и категорија Библиотека http://www.klikdoznanja.edu.rs/index.php/biblioteka, а у оквиру ње разврстани су линкови ка: библиотекарима корисним веб-сајтовима, електронским каталозима, дигиталним библиотекама, интернет књижарама, издавачима…

Посетите Клик до знања, сигурно је да ћете на њему пронаћи нешто вредно пажње, корисно за ваш даљи рад, а ако вам се допадне, позив за сарадњу је отворен, својим прилозима и предлозима можете помоћи да oвај сајт постане још квалитетнији и садржајнији.

 
1 коментар

Објављено од стране на 4. марта 2012. инч Вести

 

Бронзана значка за Леонтину

У петак, 27. маја 2011. одржана је завршна приредба манифестације Читалачка значка, у Градској народној библиотеци „Жарко Зрењанин“. Мото овогодишње манифестације био је Ко чита побеђује, те су у складу са тим, међу свима онима који су победили досаду и незнање читањем, проглашени и најбољи међу најбољима, они чији су читалачки дневници били најоригиналнији.

Подељене су златне, сребрне и бронзане читалачке значке по узрасним категоријама, групне награде и награде за највећу колекцију.

Једна од додељених бронзаних значака у категорији ученика III-IV разреда, припала је ученици III 1 одељења наше школе Леонтини Нинков.

Овом приликом треба похвалити и њену учитељицу Људмилу Воркапић, чији ученици сваке године редовно, на њен предлог, раде читалачке дневнике и учествују у такмичењу.

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 30. маја 2011. инч Вести

 

Треће место за Катарину

На данашњој завршној приредби Песничке штафете, одржаној у зрењанинском Културном центру, проглашене су најбоље песме и награђени најбољи песници основношколског узраста, из Зрењанина и околних општина.

Катарина Двизац, ученица IV 1 разреда наше школе, освојила је трећу награду у категорији песника нижих разреда основне школе. Жирију се допала њена песма Васионска збрка.

Каћино одељење и учитељица Ивана Бошњак, придружили су јој се и бодрили је на додели награда у Културном центру.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 15. априла 2011. инч Вести