RSS

Архиве категорија: Препоручујемо да прочитате…

Велико путовање – Михаило Петровић Алас

Дa ли стe вeћ чули зa Mихaилa Пeтрoвићa Aлaсa? Пoзнaтo име? Прe нeки дaн, тaчниje 6. мaja, пoзнaти прeтрaживaч “Гугл” кao свoj лoгo зa Србиjу пoстaвиo je зaнимљиву илустрaциjу пoсвeћeну Mихaилу Пeтрoвићу Aлaсу. Билo je тo нa 145. гoдишњицу oд рoђeњa oвoг нaшeг вeликoг мaтeмaтичaрa и aкaдeмикa. Рoђeн je 6. мaja 1868. гoдинe у Бeoгрaду.

gugl Mикa Aлaс, кaкo су гa звaли, биo je oснивaч бeoгрaдскe мaтeмaтичкe шкoлe “Maтeмaтичaр”, нaучник, прoфeсoр, рибoлoвaц, музичaр… Биo je jeднa oд нajпoпулaрниjих личнoсти стaрoг Бeoгрaдa. Нaдимaк Mикa Aлaс дoбиo je збoг свoje стрaсти прeмa рибoлoву (aлaс = рибaр).

„Oбjaвиo je вeлики брoj прoнaлaзaкa, нaучних рaдoвa, уџбeникa и путoписa сa пoмoрских путoвaњa, aли пo свoм нaучнoм рaду спaдa у нajвeћe српскe мaтeмaтичaрe. Кao нajвeћи стручњaк зa дифeрeнциjaлнe jeднaчинe, прeдaвao je мнoгим гeнeрaциjaмa студeнaтa. Ипaк, пoрeд тoгa штo je биo вeлики нaучник и чoвeк изузeтнo признaт у кругoвимa висoких интeлeктуaлaцa, пoзнaт je и пo тoмe штo сe дружиo сa oбичним људимa. Биo je пoзнaти бeoгрaдски бoeм, свирao je виoлину и имao je свojу музичку групу Суз.“

mihailo_petrovic_alas

„Завршио је Прву београдску гимназију у периоду 1878-85, у генерацији са Милорадом Митровићем, Јованом Цвијићем, Павлом Поповићем и другим великанима, о чему је написан роман и снимљен ТВ-филм „Шешир професора Косте Вујића“, а затим уписао Природно-математички одсек Филозофског факултета у Београду. Студије у Београду завршио је 1889. године. После тога, у септембру 1889. отишао је у Париз ради даљег школовања и спремања пријемног испита за упис на École Normale Supérieure (Висока нормална школа, Научни одсек). На Сорбони је дипломирао математичке науке 1891. године, а физичке науке 1893. године. Као најбољи студент своје генерације присуствовао је пријему код председника Француске републике 1893, а исто тако и 1894. године. Радио је на припреми доктората и 21. јуна 1894. године одбранио је докторску дисертацију на Сорбони и стекао степен Docteur és sciences mathematiques (доктор математичких наука). Његов докторат је био из области диференцијалних једначина.“

„Гoдинe 1894. гoдинe пoстao je прoфeсoр зa мaтeмaтичку групу прeдмeтa нa Вeликoj шкoли у Бeoгрaду. Кoнструисao je хидрoинтeгрaтoр, сa кojим je oсвojиo злaтну мeдaљу нa Свeтскoj излoжби у Пaризу 1900. гoдинe. Биo je учeсник Бaлкaнских рaтoвa и Првoг рaтa кao oфицир, a пoслe рaтa je биo рeзeрвни oфицир. Умрo je 8. jунa 1943. у свoм дoму нa Кoсaнчићeвoм вeнцу у Бeoгрaду.“

Oнo штo жeлим дa вaм прeпoручим дa прoчитaтe, a дa сe мoжe прoнaћи и у нaшoj шкoлскoj библиoтeци je књигa „Вeликo путoвaњe“ Mихaилa Пeтрoвићa Aлaсa, избoр путoписa и сeћaњa.

Велико путовање

Књигa сe сaстojи из пeт дeлoвa:

У првoм дeлу je aутeнтичaн мaтeриjaл  у кoмe аутор изнoси утискe сa путoвaњa, зaпaжaњa o људимa. Други дeo сaдржи нeкoликo причa o трaгeдиjaмa пoлaрних путникa и мoрских рибaрa. Tрeћи дeo упoрeђуje нeпoсрeднa сaзнaњa и oнo штo сe знa из литeрaтурe o нaчину живoту Eскимa. Чeтврти oписуje oкeaнскa oстрвa. Пeти дeo je пoсвeћeн гусaримa.

Извoри:

Википедија

Вишe o Mики Aлaсу мoжeтe прoчитaти нa:

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Guglova-pocast-Miki-Alasu.lt.html

 
 

Само за тинејџере :)

Последњих година приметно је да ученици завршних разреда основне школе у школске библиотеке, да не помињемо градску, улазе углавном само када су им потребне обавезне школске лектире, а и тада нерадо. Част изузецима, којих увек има, наравно.

Да не грешим душу, осмаци у мојој школи воле да поседе у библиотеци, понекад отворе и књигу, да понове градиво пред час или донесу свеску да на брзину ураде заборављени домаћи. И мада тада, неки, стидљиво бацају поглед на изложене књиге, не узимају их, понекад из чистог стида пред друговима. Ружно звучи, али је истина, стиде се да пред друговима узму књигу и понесу је кући, наругаће им се неко, данас читање, у њиховом узрасту, није „ИН“.

Све ја то посматрам, примећујем и схватам, али ипак бих желела да им препоручим да покушају. Нудим литературу за коју претпостављам да ће им се допасти. Намењена је тинејџерима. Па ко воли, нек изволи!  А онај ко не зна да ли воли да чита интересантне и забавне књиге, нек бар покуша.

Овом приликом понудићу им књиге Креативног центра, из Едиције Транзит, за које кажу да су брижљиво одабране и управо намењене петнаестогодишњацима и старијима.

У овом споту приказано је шест наслова, мада их је у Едицији Транзит до сада изашло четрнаест. У нашој школској библиотеци можете пронаћи све осим једне:

 1. Сјај звезда на плафону
 2. Духово дете
 3. Рез!
 4. Епик
 5. Добар дан, другови
 6. Бљак!
 7. Ко је овде луд?
 8. Отмица професорке латинског
 9. Спасавање Франческе
 10. Ходати, трчати, летети
 11. Извините што бих да ме неко воли
 12. За старије од 16
 13. Мохито

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Ако вас заинтригира неки од наслова и пожелите да сазнате нешто о садржају, посетите сајт Креативног центра, на коме су представљене ове књиге, свака појединачно.

Едиција Транзит – на сајту Креативног центра

А онда дођите до библиотеке, радо ћу вам их позајмити 🙂

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 17. септембра 2012. in Препоручујемо да прочитате...

 

Тамара вам препоручује

Наша другарица Тамара Јованов на свом блогу препоручује шта да прочитате овог лета…

Тамара вам препоручује

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 23. јуна 2012. in Препоручујемо да прочитате...

 

Пола века од првог лета ка звездама

Наставница физике у нашој школи, професор Јелена Брацић, поводом 12. априла, јубилеја везаног за први лет човека у свемир, поделила је са нама своја размишљања о научно-популарној литератури, коју препоручује својим ученицима за читање, уколико имају склоности и интересовања према астрономији.

Наставница Јелена каже:

Дан космонаутике који обележава цео свет је датум када је 12. априла 1961. год. лансирана прва космичка летелица, “Восток- 1” која је понела људско биће у орбиту око Земље. Први човек који је полетео у космос био је Јуриј Гагарин, двадесетседмогодишњи космонаут из Русије.

Сећање на тај давнашњи догађај је повод да се на овом месту помену књиге које се баве тематиком везаном за астронаутику и астрономију. Жеља ми је да заинтересоване упутим у могућности продубљивања знања и интересовања и да скренем пажњу на литературу која је доступна код нас и на нашем језику.

Наравно да се данас на интернету могу пронаћи нови, свежи и актуелни подаци као и резултати најновијих истраживања космоса, али књига је књига! Књига је да се чита! Више пута ! А има се и шта! Ево мојих предлога:

 1.  Милутин Миланковић „Кроз васиону и векове“ је научна историја астрономије, али и изузетна епистоларна и путописна проза. Ширином имагинације и вештином тумачења научних идеја, лепотом причања о древним приликама и лепотом језика и стила, она далеко превазилази научне бестселере XX века, попут „Кратке повести времена“ Стивена Хокинга, „Космоса“ Карла Сагана, историје васионе нобеловца Лиона Ледермана или „Снова о коначној теорији“ нобеловца Стивена Вајнберга.
 2. Миливој Југин Сателити и космички бродови- Књига садржи интересантне текстове подељене у више тематских целина: Свемир  и ми, Сателити у служби човека, Лет на Месец, Планете сунчевог система, Човек у свемиру… У књизи можемо наћи основне информације о томе како савладати гравитацију, шта су вишестепене ракете, како функционишу телекомуникациони и метеоролошки сателити, свемирске опсерваторије и друго.
 3. Ненад Ђ. Јанковић Откривање васионе – Књига намењена широком кругу читалаца, укључујући и ученике виших разреда основне школе, ради разумевања астрономских појава које се могу тумачити на научни начин као и митски и песнички…као бајке… Према свему изложеном, астрономија се развијала у сплету истинских научних открића.
 4. Нигел Хенбест Експлозија Васионе – Звезде, галаксије и црне рупе… о најновијим открићима која су променила наше поимање саме васионе.
 5.  Миливој Југин ПУТ У КОСМОС – Књига нашег познатог стручњака и познаваоца космичких истраживања са преко 400 страна великог формата, богато илустрована и обогаћена терминолошким речником из астронаутике и прегледом свих космичких летова закључно са Аполо-17 и Скајлаб-4.

У првом делу „Елементи космичког лета“ аутор износи оно што је најбитније из механике летова у међупланетарном простору и космосу уопште.

Други део књиге носи назив „Космичке летелице“. Ту се систематизовано приказује све оно што је почев од лансирања првог вештачког сателита Земље учињено у истраживању космоса. Наравно, у међувремену се свакодневно та истраживања настављају али хронолошки дат приказ са пуно података представља праву ризницу за упознавање развоја космичких истраживања. Коришћена литература обухвата и званичне извештаје Академије науке бивше СССР и НАСЕ.

Трећи део књиге “Конструктивни системи космичких летелица“ приказује техничка остварења управљања летом, спасавање посаде, везе и уређаје за спајање летелица и др. 

Најзад , четврти део говори о примени космичких летелица у војне сврхе.

Не могу а да не поменем и следеће наслове :

–   Карл Сеган Космос
–   Стивен Хокинг Космос у ораховој љусци
–   Павле Савић Од атома до небеских тела
–   Бранослав Шеварлић Путеви сазнања о васиони
–   Јосиф. С. Шкловски Васиона, живот, разум
–   Дејвид Филкин Васиона Стивена Хокинга
–   Исак Асимов Живот у свемиру
–   Стивен Вајнберг Снови о коначној теорији 

За оне које астрономија занима као школски предмет или приручник за оријентацију на небу, сматрам врло корисним следећа издања:

–   Мирослав Филиповић Астрономија на свим таласима
–   Олга Атанацковић-Вукмановић Општа астрофизика
–   Крсте Наумоски Сазвежђа северног неба
 

За љубитеље поезије за децу препоручујем књигу Јована М. Давидовића Како је човек полетео – истинита бајка о летењу.

И коначно, незаобилазан жанр научне фантастике: ту је тек тешко изабрати шта све може и треба да се прочита. Пре свега Жил Верн  20.000 миља под морем  или Пут у средиште Земље.

Да ли сте чули за Феномен Толкин? Штампана у милионским тиражима широм света његова дела (Џ. Р. Р.Толкин), а пре свих Господар прстенова изазивају огромно интересовање, нарочито међу младима који са страшћу прате митска збивања из Толкинове измишљене цивилизације. Роман се састоји из три дела: Дружина прстена, Две куле и Повратак краља.

Да поменем још неке ауторе: Фредерик Пол, Урсула Легвин, Исак Асимов, Артур Кларк…

Према многим романима снимљени су научно фантастични (SF) филмови као нпр. Звездани ратови Џорџа Лукаса, Контакт по роману Карла Сагана, Соларис по роману Станислава Лема, Blade Runner по роману Да ли андроиди сањају електричне овце Филипа К. Дика…

Занимљиво је и да је режисер Стенли Кјубрик снимио филм Одисеја 2001.  по сценарију Артура Кларка, а истоимени роман Кларк је написао после снимљеног филма. За тај филм Кјубрик је изјавио да бољи може да се сними „само на лицу места“. Препоручујем да га погледате!

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 11. априла 2011. in Препоручујемо да прочитате...

 

Нови наставци популарних романа

Колико пута вам се догодило да завршите читање неке занимљиве књиге и да просто зажалите што сте је прочитали, јер на последњој страни стоји реч КРАЈ? Таман сте се уживели у причу, саосећали са ликовима, замишљали предстојеће догађаје… а прича се завршила. Волели бисте да знате шта је било после краја?

Можда нисте знали, последњих година све више популарних романа за децу добија своје наставке. Обично их називамо серијали.

Ако сте читали романе „Воли те твоја Клер“  и „Није фер. Клер“ америчке списатељице Ивон Принц, онда ће вам се вероватно допасти и наставак приче, под називом „Чик ако смеш, Клер!“

У најави романа, на сајту издавачке куће Креативни центар, пише:

„Приближавају се божићни празници, а Kлер и Алисон имају велике планове. Раде у тржном центру и бацају погледе ка оближњем Северном полу, где два згодна момка помажу Деда Мразу да деци подели поклоне. Тако ће бити све док се Пол, стари друг тринаестогодишње Kлер и прави пример ученика из приватне школе, не врати у град са школским другом да ту заједно проведу распуст.“

Из Креативног центра нам стиже још једна прича у наставцима. Сећате ли се другарица и сусетки Меган и Алис, које у роману Џуди Кертин „Моја сусетка Алис“ смишљају опасан план о бегу од куће? Њихове авантуре се настављају у књизи „Зар опет, Алис!?“

„Меган се много радује што ће провести целу недељу у Даблину с најбољом другарицом Алис. Још у возу замишља њихове заједничке одласке у биоскоп, шетње по граду и друге уживанције, али и не слути да је Алис овог пута смислила неколико опасних планова.“

Ето нам прилике да видимо – шта је било после…

 
Коментари су искључени на Нови наставци популарних романа

Објављено од стране на 19. јануара 2011. in Препоручујемо да прочитате...

 

Препоручујем да прочитате…

Стигла је зима, снежна и хладна. Ближи се и зимски распуст. Право је време да вам препоручим књиге које бисте могли читати у слободно време.

Одавно сам приметила да, бирајући књиге са полица, ученици најчешће посежу за новим шаренијим корицама. То су обично нови актуелни наслови савремених писаца за децу. Тиме се неоправдано запостављају многе добре старе књиге, бисери књижевности за децу, писаца које већ убрајамо у класике. Зато бих вам скренула пажњу на неке од њих, а да бисмо задовољили и ону тежњу ка новом, савременом и естетски примамљивом, пронашла сам их у скоријим издањима познатих издавачких кућа Лагуна и Креативни центар.

     1.   Гуливерова путовања – Џонатан Свифт

Гуливер одлази у потрагу за пустоловинама и налази земљу о каквој није ни сањао. А сигурно никада није ни срео људе попут становника Лилипута. Међутим, ни становници Лилипута никада нису срели човека налик Гуливеру… (Издавач: Лагуна)

     2.   Краљевић и просјак – Марк Твен

У Енглеској у доба Тјудора, један мали одрпанац лута улицама и проси. Пролази поред златне капије Вестминстерске палате и тамо, игром случаја, упознаје краљевића. То је тренутак који ће обојици заувек изменити животе… (Издавач: Лагуна)

     3.   Оливер Твист – Чарлс Дикенс

Сироче Оливер живи у хладном и мрачном сиротишту, све док се једног дана не усуди да тражи још мало хране. Пошто бежи у Лондон, Оливер стиче нове пријатеље и мисли да је напокон нашао дом. Али његове невоље тек су почеле… (Издавач: Лагуна)

     4.   Чаробњак из Оза – Л. Френк Баум

Завирите у ове странице и полетите с Дороти у чаробну земљу Оз. Упознајте страшило које говори, зарђалог човека од лима и лава кукавицу. Пратите њихове невероватне пустоловине док траже оно што у животу највише желе. (Издавач: Лагуна)

     5.   Пут око света за осамдесет дана – Жил Верн

Када је Филеас Фог у новинама прочитао да је могуће обићи свет за само осамдесет дана, пријатељи су му се смејали. „То је неизводиво!“, рекао је један од њих. И тако је Филеас Фог кренуо на пут да докаже супротно. (Издавач: Лагуна)

     6.   Бели очњак – Џек Лондон

Причу о Белом Очњаку, псу-вуку који је напустио свет леденог канадског севера и прихватио живот у цивилизацији. (Издавач: Креативни центар)

     7.   Књига о џунгли – Радјард Киплинг

Познато дело Радјарда Киплинга доживело је до данас небројено много издања у преводу на више десетина језика, као и неколико цртаних и играних филмских верзија. Ипак, књига коју вам представљамо доноси једну новину у виду богатих и документрано илустрованих додатака на маргинама сваке стране. Читалац тако стиче један нов, много богатији доживљај Индије, њеног биљног и животињског света и историјског тренутка у којем је дело настало. (Издавач: Креативни центар)

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

 
Коментари су искључени на Препоручујем да прочитате…

Објављено од стране на 14. децембра 2010. in Препоручујемо да прочитате...

 

Препоручујемо да прочитате у току распуста…

ЗА НАЈМЛАЂЕ (I-II разред)

“Бајне принцезе” Силвија Ронкаља – едиција Креативног центра

 1. Принцеза Нећу и принц Хоћу
 2. Принцеза која је превише читала бајке о принцезама
 3. Принцеза Принцес Крофна и страшни Згранч
 4. Принцеза која је волела шале и подвале
 5. Принцеза Тоска и вештица Флоска
 6. Једно краљевство за две принцезе

 

ЗА УЧЕНИКЕ III И IV РАЗРЕДА

Књиге из едиције “Причам ти причу” Креативног центра:

     Кроз гудуре Обреновца – Владимир Андрић

Gudure Obrenovca

“Пустолов је поново у акцији – та вест ће сигурно обрадовати многе малишане којима су авантуре овог јунака познате захваљујући ТВ серији. У нових двадесетак прича, Владимир Андрић се маестрално поиграва дословним и метафоричним значењима, стварајући пустоловни говор у којем овештали изрази и подразумевана значења постају поново нови и свежи. Тако се црне кифлице месе од домаћег мрака, густог као тесто, медвеђа услуга је услуга коју чини медвед, а да не говоримо о подметању кукавичјег јајета… Ведрини ових прича доприносе и илустрације Kосте Здравковића.”

 

Тајни живот Хранислава Добрића – Чедомир Петровић

Hranislav Dobrić

“Главни јунак збирке од тридесет прича, из пера Чедомира Петровића, познатог позоришног и ТВ глумца, је Хранислав Добрић, дугогодишњи чувар и "хранитељ" животиња који ужива њихово неограничено поверење и зна све њихове тајне. Он је лава Тозу спасао од отмице и присилног рада у циркусу, дабра Зубу добро и срећно оженио, једног орла научио да лети и урадио још много, много великих дела. Онако како га воле његове животиње сигурно ћете га заволети и ви који прочитате ову књигу.”

 

ЗА УЧЕНИКЕ V, VI И VII РАЗРЕДА

Бели очњак – Џек Лондон

Beli očnjak

 

“Са едицијом Kњиге за сва времена вратите се најлепшим причама. Откријте их на нови начин, јер су илустроване и коментарисане као што то до сада никада нису биле.
Машта великог илустратора: Филип Минк је илустрацијама дочарао причу о Белом Очњаку, псу-вуку који је напустио свет леденог канадског севера и прихватио живот у цивилизацији.
Ново помоћно средство: документарне аутентичне слике, дате паралелно с текстом и пропраћене објашњењима, враћају Белом Очњаку његову репортажну вредност.
Оригинални текст, а сасвим нова авантура.”

 

ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА И СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Књиге из едиције “Транзит” Креативног центра – намењене тинејџерима

Духово дете – Соња Хартнет

Duhovo dete

“Меди чезне да јој живот буде тајанствен и магичан, попут бајке. А онда једног дана на плажи среће необичног младића, каквог никада до тада није упознала…
"Духово дете", најновији и по много чему најбољи роман Соње Хартнет, објављен 2007. године, непосредно пре номинације за награду АЛМА, јесте фантастична поетска приповест која нам, на симболичан начин, саопштава велике истине о животу и љубави.”

 

Добар дан, другови – Онджаки

Dobar dan...

“Луанда, Ангола, 1990. Главни јунак ове књиге је Ндалу, обичан дечак који живи на необичном месту. Kао и сва остала деца, он се смеје својим наставницима, избегава да ради домаће задатке и воли да слуша узбудљиве приче. Али његови наставници су Kубанци, домаћи задаци су састави о радницима и сељацима, а приче су о банди Празан ковчег, која најчешће напада школе.
Роман "Добар дан, другови" говори о групи пријатеља који проводе своје чаробно детињство у земљи у којој бесни рат. Али свет око њих се мења и то детињство не може заувек да траје…”

 

Епик – Конор Костик

Epik

“Време: 1124. година
Место: планета Нова Земља
На Новој Земљи ЕПИK није само компјутерска игра – он је питање живота и смрти. Ако изгубите, губите све што имате. Ако победите, цео свет је ваш! Али ретко ко побеђује…
Желећи да се освети због неправде коју власт у ЕПИKУ наноси његовим родитељима и пријатељима, четрнаестогодишњи Ерик проучава правила игре као нико до тада, улази у њу и савладава опасне противнике у застрашујућим крајевима ЕПИKА.
Да би спасао човечанство, приморан је да се бори последњи пут – са члановима Централе за расподелу, господарима игре. Али Ерик не зна да њихова дуго чувана тајна може да уништи и сам ЕПИK.”

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 25. јуна 2010. in Препоручујемо да прочитате...